19-20.jpg4p.jpgFB cover.jpgFB_cover_suncev_kutak.jpgUntitled.jpgdeca.jpgsala.jpgst.jpgstari prozori.jpg

Упис првака за школску 2019/2020. год.

Упис првака за школску 2019/2020. год.

Поштовани родитељи!

Обавештавамо Вас да ће се евидентирање деце за упис у први разред Основне школе "Соња Маринковић" Зрењанин за школску 2019/2020. годину обавити у периоду од 01.03.2019. до 30.05.2019. године.

Евидентирање се врши код стручног сарадника-психолога сваког радног дана од 09.00 до 13.00 часова, где се и заказује провера спремности детета за полазак у школу, тзв тестирање, у термину који вам одговара. Том приликом ћете добити и потврду са уписаним термином.

За упис у школску 2019/2020. годину Министарство просвете науке и технолошког развоја ће обезбедити софтвер који ће се користити за упис у први разред и којим ће се обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике школа прибави електронским путем. За евидентирање је неопходно само да поднесете Захтев да школа у ваше име наведена документа прибави електронским путем.

И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

Подсећамо вас да је, уз горе наведена документа, саставни део документације потврда о здравственој спремности детета за полазак у школу и потврда да је дете прошло припремни предшколски програм, који ћете накнадно дотавити.

Након што обавите прописане здравствене прегледе у надлежном Дому здравља тестирање за упис овогодишње генерације првака обављају школски психолози Илдико Костић и Весна Рончевић.

У складу са одредбама члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања, ове школске године уписују се деца рођена у период од 01.03.2012.- 28.02.2013. године.

Могу се уписати и деца рођена у периоду од 01.03. до 01.09.2013. године након провере спремности за полазак у школу коју установљава психолог школе применом стандардних поступака и инструмената препоручених од овлашћене стручне организације.
Уколико дете није уписано у први разред услед здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере знања.

Документа потребна за упис деце у први разред су:
• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење о похађању предшколског програма
• Доказ о здраственом прегледу детета
• Доказ о пребивалишту родитеља

Као што смо навели, документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике школа може да прибави електронским путем. За евидентирање је неопходно само да поднесете Захтев да школа, у ваше име, наведена документа прибави електронским путем.

Уколико као родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа одлучите да и даље по свом избору достављате школи у папирној форми, подсећамо Вас:

1. Извод из матичне књиге рођених (крштеница) – важи неограничено. Извод се може добити у месној заједници/општини на чијој територији родитељ деце има пребивалиште, а у појединим општинама могуће је и наручити извод телефоном или путем интернет сајта. Приликом вађења извода из матичне књиге рођених, родитељи би требало да понесу личну карту као документ идентификације. За упис деце у школу не плаћа се узимање извода.
2. Уверење о пребивалишту – издаје се у полицијској станици у месту или општини пребивалишта. Потребна је лична карта на увид. Захтев се подноси у облику обрасца, на ком се уписују лични подаци. Образац се добија од службеника запосленог у полицијској станици.
Поред наведене документације у папирној форми достављате:
3. Уверење о похађању предшколског програма – издаје предшколска установа коју је дете похађало.
4. Доказ о здраственом прегледу детета – даје педијатар након завршеног целокупног лекарског прегледа.
Поред лекарског прегледа, дете мора да прође и тестирање које за циљ има процену зрелости за похађање првог разреда основне школе, од стране школског психлога.

Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о здравственом прегледу детета.

 

Elsősök íratkozása

Tisztelt szülők!

A Sonja Marinković Általános Iskolában megkezdődött az íratkozás a jövendőbeli elsősök számára.

Gyermekének iskolaérettsági felméréséhez időpontot 2019. 03. 01-től 2019. 05. 31-ig lehet kérni az iskolapszichológustól, minden munkanap 9 órától 13 óráig.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla