19-20.jpg4p.jpgFB cover.jpgFB_cover_suncev_kutak.jpgUntitled.jpgdeca.jpgsala.jpgst.jpgstari prozori.jpg

Sonja Marinković, Zrenjanin

 

st1Današnja Osnovna škola „Sonja Marinković” u Zrenjaninu započela je svoj život u zgradi koja je podignuta krajem prošlog veka. Naime, daleke 1903. godine učiteljica Karolin Mesinger je osnovala privatnu žensku školu internatskog tipa za potrebe nastave i vaspitanja. Nastava se izvodila na mađarskom, nemačkom i francuskom jeziku, tako da je naša škola kompetentna da govori o multikulturalizmu i toleranciji jer je ona bila i ostala višejezična više od sto godina.

 

Godine 1903. je osnovana Osnovna i Građanska  škola, 1904. se stiču uslovi za otvaranje Više ženske škole uz odobrenje Ministarstva prosvete i vera, a koju godinu kasnije 1909. se otvara Trgovačka akademija. 1904. je podignuta glavna spratna zgrada u kojoj su smeštene učionice i kabineti, a sagrađena su i odvojeni paviljoni, jedan sa fiskulturnom salom, koja je bila prva i jedina u Vojvodini, a druga sa moderno opremljenim spavaćim sobama i kupatilima.

Objekat je retkost za ta vremena jer su, osim smeštaja, ishrane i obrazovanju okviru škole postojale i mogućnosti za fizičko vaspitanje. Karolin Mesinger, osnivač škole, pedagog naprednih pedagoških ideja, imala je sem diplome francuskog i nemačkog jezika i diplomu za fizičko vaspitanje i time je stekla zvanje i prvog nastavnika fizičkog vaspitanja na ovim prostorima. Svom radu  iz te oblasti ona je pridavala veliki značaj i u školi su, pored zatvorene sale za fizičko vaspitanje, postojali i teniski teren, a zimi teren za umetničko klizanje.

Ta privatna građanska škola radila je do okupacije 1941. Na kratko između 1944 – 1945. prestaje da bude obrazovna ustanova  jer se u njoj nalazi Crvena armija za opravku avionskih motora. Kada je Crvena armija napustila zgradu, u njoj je obrazovana gimnazija sa mađarskim nastavnim jezikom i posedovala je tu zgradu do 1955. 1.septembra 1955. Osnovna škola „Sonja Marinković“ počinje sa radom u objektu koji ima dugu i bogatu prosvetarsku tradiciju.

 

Škola je tada bila jedna od šest osnovnih škola u gradu, imala je 15  učionica i 32 odeljenja sa 1087 učenika. Poseban podsticaj kvalitetnijem radu škole bilo je njeno proglašavanje oglednom osnovnom školom, takvih škola u Republici bilo je svega 25. Nakon  četiri godine smanjen je broj oglednih škola na četiri, među te četiri ogledne osnovne škole bila je i  “Sonja Marinković”.

Škola danas ima 25 odeljenja i dva boravka, dvojezična je,  nastava se izvodi na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. U svom sastavu ima  dva izdvojena  odeljenja, radnu jedinicu u   Lukinom  Selu i Mihajlovu. U radnoj jedinici Mihajlovo nastava je na mađarskom jeziku, u Lukinom Selu na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

U proteklom razdoblju škola se zalagala da održi korak sa vremenom i događajima koji su ga pratili. Naročito se vodilo računa o unapređivanju nastave i uvođenju savremenih nastavnih tehnologija. Već 1984/1985. ova škola je imala informatički kabinet i time među prvima stvorila uslove za širenje informatičkih znanja. Od tada, pa sve do danas, stalnom nabavkom novih aparata proširuje se mogućnost bržih napredovanja učenika u oblasti informatike. Sem toga, postojeći aparati omogućuju da se celokupno finansijsko poslovanje škole i rad školske biblioteke vodi  putem kompjuterskih programa.

 

 


Joomla templates by a4joomla